TPS-EFF_Thiết bị đo hệ số thấm nhiệt của vải dệt, vải sợi, chất rắn

Model: TPS-EFF

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Đo khuếch tán nhiệt (khả năng trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh) của vải dệt, vải sợi & chất rắn