Cobot Ned của hãng Niryo (Pháp) đã tham gia vào thành công đề tài tốt nghiệp của nhóm sinh viên Cơ điện tử – Khoa Cơ Khí – Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Trong thời gian từ tháng 5 tới tháng 7 năm 2023, được sự đồng ý của Bộ môn Cơ Điện Tử – Khoa Cơ Khí – Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, S.L.S Tech đã gửi bộ thiết bị rô bốt cộng tác Ned của hãng Niryo (Pháp) tới bộ môn và được một nhóm bạn sinh viên lựa chọn để sử dụng trong đề tài tốt nghiệp.

Rô bốt cộng tác Ned được sử dụng bao gồm:

  • 01 cobot Ned 6 trục.
  • Tay gắp gồm: 01 tay gắp linh hoạt và 01 tay gắp tiêu chuẩn
  • 01 bộ thị giác rô bốt gồm: 01 camera 2D, bộ mẫu tiêu chuẩn và vùng làm việc tiêu chuẩn
  • 01 phần mềm Niryo studio tiêu chuẩn để điều khiển cobot Ned với ngôn ngữ lập trình blockly.
    Ưu điểm của cobot Ned là hệ điều hành mở nên ngoài chương trình Niryo Studio, ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình cao cấp hơn như Python, Matlab, ROS,… để điểu khiển và thực hiện các ứng dụng phức tạp.

Trong đề tài tốt nghiệp, nhóm sinh viên đã học và sử dụng thành thạo cobot Ned cùng chương trình, phụ kiện tiêu chuẩn của hãng Niryo. Nhóm đã phát triển thành công chương trình mở rộng bằng ngôn ngữ Python để điểu khiển Ned và xử lý ảnh giúp cobot Ned có thể nhận ra các loại mẫu khác nhau qua camera 2D.

Một số hình ảnh ví dụ về xử lý ảnh trong quá trình nghiên cứu

Một video về chương trình gắp thả với 2 vùng làm việc sử dụng cobot Ned được thực hiện bởi nhóm sinh viên:

Video bảo vệ tốt nghiệp của nhóm sinh viên. Các bạn đã sử dụng tiếng Anh 100% trong quá trình bảo vệ.

S.L.S Tech tự hào vì đã góp chút công sức nhỏ vào thành công của đề tài tốt nghiệp của nhóm sinh viên Cơ Điện Tử. S.L.S Tech cam kết tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các Trường trong các đề tài và nghiên cứu sử dụng cobot Ned và các thiết bị công nghệ khác.

Chân thành cảm ơn!