Phần mềm phân tích chấn động ứng dụng trí tuệ nhân tạo SCS_AI (thử nghiệm)

Phần mềm đám mây SCS hiện có thể tự động phân loại tín hiệu rung trong thời gian thực, dựa trên thuật toán học sâu. Thuật toán SCSAI đã được đào tạo với hàng nghìn tín hiệu được phân loại và hiện có thể phát hiện sáu loại sự kiện được kích hoạt khác nhau (bao gồm: thực, giả, xe lửa, vụ nổ, đóng cọc, động đất và không được phân loại) với độ tin cậy cao. Tính năng mới sáng tạo này sẽ giúp tất cả người dùng SCS xử lý dữ liệu được ghi một cách hiệu quả hơn.

SCSAI tự động phát hiện loại rung động và trong tương lai gần, sẽ xử lý chúng bằng cách sử dụng cấp độ của chúng cho các cảnh báo và thông báo dựa trên điều kiện để giảm thiểu và tránh cảnh báo sai.

Để cải thiện hơn nữa thuật toán phân loại SCS, Syscom đang tìm kiếm những người thử nghiệm beta. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các khả năng của SCSAI và đóng góp vào các cải tiến, vui lòng liên hệ với Syscom.

Lin truy cập để tham gia thử nghiệm: https://www.syscom.ch/scs-ai