Thermtest MP-2_Đo thuộc tính nhiệt của Nylon trong một dải nhiệt độ

Thiết bị đo độ dẫn nhiệt Measurement Platform MP-2

Thiết bị MP-2 là một máy đo tiên tiến cho phép kết hợp với nhiều loại cảm biến Transient Thermal conductivity sensor khác nhau (THW, TLS & EFF) cho nhiều ứng dụng khác nhau, tập trung vào các phép đo chính. Các cảm biến độ dẫn nhiệt nhanh có chung nguyên lý hoạt động. Dây cảm biến được làm nóng bằng cách sử dụng nguồn dòng điện không đổi (q) và sự gia tăng nhiệt độ được ghi lại bằng cách theo dõi sự thay đổi điện trở của dây (THW và EFF) hoặc bằng thiết bị đo nhiệt độ điện trở (TLS). Đối với các mẫu có độ dẫn nhiệt cao thì độ dốc càng thấp; đối với các mẫu có độ dẫn nhiệt thấp thì độ dốc càng cao.

Bộ điều khiển MP-2 tự động phát hiện cảm biến được kết nối và tải các thông số thử nghiệm tương ứng. Các phép đo được thực hiện dễ dàng với phần mềm thông minh trên bo mạch và được chuyển sang máy tính bằng phần mềm tiện ích Windows Utility đi kèm.

Hình 1: Thiết bị đo độ dẫn nhiệt MP-2

 

Cảm biến TLS 100mm vCp

Cảm biến TLS 100mm vCp có thể được sử dụng để đo độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt và nhiệt dung riêng theo thể tích của nhiều loại mẫu, bao gồm đất, bột nhão, bột và polyme. Cảm biến này cho phép độ dẫn nhiệt với độ chính xác 5% và độ lặp lại 2%; khuếch tán nhiệt với độ chính xác 10% và độ lặp lại 5%; và nhiệt dung riêng thể tích với độ chính xác 15% và độ lặp lại 5%.

Hình 2: Cảm biến TLS 100mm vCp

 

Độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt và nhiệt dung riêng thể tích của nylon ở các nhiệt độ khác nhau

Cảm biến kim TLS 100mm-vCp đo độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt và nhiệt dung riêng thể tích của một mẫu cùng một lúc. Trong thí nghiệm, các đặc tính nhiệt của một mẫu nylon được đo sau mỗi 10 °C từ 0 °C đến 50 °C. Cảm biến và mẫu được đặt bên trong một buồng được kiểm soát nhiệt độ, và cảm biến được kết nối với thiết bị MP-2 được đặt bên ngoài buồng. Khi nhiệt độ mong muốn đã được ổn định, thử nghiệm bắt đầu. Ba thử nghiệm được đo trên mỗi điểm nhiệt độ với khoảng thời gian 10 phút giữa các thử nghiệm để cho phép cảm biến và mẫu trở về điều kiện đẳng nhiệt.

Để đo tính chất nhiệt của mẫu nylon, người ta đã khoan một lỗ trên mẫu. Sau đó, kim TLS 100mm vCp được phủ một lớp keo nhiệt đủ để đảm bảo tiếp xúc thích hợp giữa cảm biến và mẫu.

Hình 3: Kim đo TLS 100mm vCp được cắm vào mẫu nylon và đặt trong buồng kiểm soát nhiệt độ

 

Bảng 1: Giá trị trung bình của ba phép đo đặc tính nhiệt với cảm biến Thermtest TLS-vCp 100mm.