Thiết bị quan trắc thuyền đua, xe đua, bánh răng

Model: FAZT I4G, FAZT I4W, FAZT I4-16, FAZT I4-16W, 

Hãng sản xuất: Technica Optical Components, LLC – Mỹ

Ứng dụng: Fiber Bragg Gratings (FBGs) là các phần tử cảm biến tuyệt vời, phù hợp để đo các thông số kỹ thuật khác nhau như nhiệt độ, biến dạng, áp suất, độ nghiêng, chuyển vị, gia tốc, tải trọng,… trong cả chế độ hoạt động tĩnh và động.