Nokov_Camera ghi chuyển động Mars Series

Model: Mars Series

Hãng sản xuất: Nokov – Trung Quốc

Ứng dụng:

Camera ghi chuyển động ứng dụng trong nghiên cứu về chuyển động, theo dõi và xác định vị trí thời gian thực của rô bốt, uav, giải trí và mô phỏng.