Nokov_Giải pháp theo dõi chuyển động và định vị thời gian thực 6 bậc tự do

Model: Underwater camera

Hãng sản xuất: Nokov – Trung Quốc

Ứng dụng:

Camera ghi chuyển động ứng dụng trong nghiên cứu về chuyển động ở dưới nước