Nokov_Giải pháp cho ngành khoa học chuyển động

Model: Giải pháp cho Khoa học chuyển động

Hãng sản xuất: Nokov – Trung Quốc

Ứng dụng:

Camera ghi chuyển động ứng dụng cho khoa học chuyển động: Phân tích dáng đi, khoa học thần kinh và kiểm soát vận động, cơ sinh học, hiệu suất thể thao, …