Ductus S_Giải pháp đo lưu lượng nước trong đường ống áp lực

Model: Ductus S

Hãng sản xuất: GWF – Thụy Sĩ

Ứng dụng: đo lưu lượng dòng chảy của nước trong đường ống áp lực