Optimus Yeallow_Thiết bị đo mức độ âm SPL hay mức độ âm lớn nhất Lmax

Model: Optimus Yellow

Hãng sản xuất: Cirrus Research – Anh  Quốc

Ứng dụng: đo mức âm SPL (Sound Level) hoặc mức âm lớn nhất Lmax (Maximum Sound Level)  sử dụng trong các ứng dụng

  • Đo ồn đơn giản
  • Kiểm tra cảnh cáo
  • Quản lý mức độ ồn của xe cộ
  • Thực thi pháp luật về tiếng ồn