Ditect_DIPP-Motion_Phần mềm phân tích chuyển động 2D/3D

Model: DIPP Motion V

Hãng sản xuất: Ditect – Nhật bản

Ứng dụng: được sử dụng trong một dải rộng các ứng dụng

  • Thí nghiệm ô tô: Tai nạn ô tô, hành vi của động cơ, máy móc quay, rung động đáng ngờ, …
  • Điện tử: Kiểm tra thả rơi, liên kết dây, gắn chip
  • Y khoa: Chuyển động nuốt từ hình ảnh ống kính video (Phục hồi chức năng nuốt)
  • Khoa học thể thao: Phân tích dáng đi / sải chân / cách tiếp cận, nghiên cứu thiết bị, cơ sinh học
  • Công nghệ sinh học / Chăn nuôi: Hành vi của vi sinh vật / tinh trùng / protein
  • Công nghiệp nặng/ Kết cấu/ Công trình dân dụng: Chuyển động của tàu, mega-float, thí nghiệm sóng thần, thí nghiệm bàn lắc