MALA_Easy Locator WideRange

Model: Easy Locator WideRange

Hãng sản xuất: Guideline Geo/Abem – Thụy Điển

Ứng dụng: Thiết bị radar xuyên đất (Georadar/GPR) với ăng ten tần số kép cho dò tìm & bản đồ hóa công trình ngầm