Sensors & Software_ Pulse Ekko_Hệ thống Georadar/GPR cho ứng dụng địa kỹ thuật và môi trường

Model: pulseEKKO

Hãng sản xuất: Sensors & Software – Canada

Ứng dụng: được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực gồm

  • Địa chất địa tầng: bề mặt đá cứng, cấu trúc và sơ đồ địa tầng
  • Khai thác đá & Mỏ: phát hiện sự thay đổi các loại đá, đứt gãy và các nguy hiểm tiềm ẩn giúp nâng cao an toàn khai thác
  • Địa kỹ thuật & Môi trường: bản đồ nền đá cứng, phát hiện hố sụt và phát hiện các bể chứa ngầm, hệ thống thoát nước trên sân gôn và trang trại
  • Pháp lý & khảo cổ học: cảnh sát phát hiện các kho chứa ngầm của ma túy, vũ khí, … Các nhà khảo cổ phát hiện các cổ vật dưới lòng đất, lăng mộ, nền móng các cấu trúc cổ
  • Đánh giá kết cấu: thẩm định chất lượng bê tông và bề dày mặt đường cho quản lý và lên kế hoạch bảo trì