LIM_DeviaLim_Hệ thống đo độ lệch lỗ khoan

Model: DeviaLIM

Hãng sản xuất: LIM LOGGING SA – Pháp

Xuất xứ: Luxembourg

Ứng dụng: Hệ thống đo độ lệch lỗ khoan di động