Optimus Green_ Thiết bị đo mức độ âm cho môi trường và công nghiệp

Model: Optimus Red

Hãng sản xuất: Cirrus Research – Anh  Quốc

Ứng dụng: thiết bị chuyên nghiệp cho đo mức độ ồn môi trường và ồn công nghiệp sử dụng trong các ứng dụng

  • Đo ồn môi trường
  • Khảo sát theo BS:4142
  • Thẩm định tác động ồn môi trường
  • Đo ồn nghề nghiệp