Invictus_Hệ thống quan trắc tiếng ồn chuyên nghiệp

Model: Invictus

Hãng sản xuất: Cirrus Research – Anh  Quốc

Ứng dụng: quan trắc ồn môi trường chuyên nghiệp trong cả thời gian ngắn và thời gian dài

  • Quan trắc ồn công trình xây dựng
  • Quan trắc ồn sân bay
  • Quan trắc ồn công nghiệp
  • Quan trắc ồn tại các giải đua xe thể thao
  • Quan trắc ồn tại các lễ hội