Roboception_rc visard 65 color_Camera chiều sâu 3D màu

Model: rc visard 65 color

Hãng sản xuất: Roboception – Đức

Ứng dụng:

  • Tích hợp lên robot cho phép robot tạo và xử lý dữ liệu liên quan tới thời gian và vị trí trong thời gian thực.
  • Camera rc_visard 65 color phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng như “chọn và đặt” trong đó yêu cầu cảm biến gắn trên rô-bốt và khi cần phân biệt màu sắc trong tầm nhìn nhỏ hơn 50 cm.