THW-L1_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt của chất lỏng độ chính xác cao

Model: THW-L1

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Đo độ dẫn nhiệt của chất lỏng đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D7896-19