GHFM-01_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt độ chính xác cao cho kim loại, polyme, vật liệu tổng hợp, bột nhão

Model: GHFM – 01

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: Đo độ dẫn nhiệt của vật liệu đồng nhất và không đồng nhất như kim loại, polyme, composit, bột nhão