Mẫu chuẩn cho thiết bị đo độ dẫn nhiệt của vật liệu

Model: NIST 1450d, NIST 1453, Pyrex, …

Hãng sản xuất: Thermtest (Canada)

Ứng dụng: vật liệu hiệu chuẩn cho thiết bị đo hệ số dẫn nhiệt