MR3003DMS_Hệ thống quan trắc động đất cho đập

Model: MR3003DMS

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: thiết bị chuyên dụng giám sát “động đất” cho đập. Tự động phát hiện động đất và quan trắc kết cấu đảm bảo tính toàn vẹn của đập.