Ouster_Cảm biến lidar 3D OSDome

Model: OSDome

Hãng sản xuất: Ouster – Mỹ

Ứng dụng: Cảm biến lidar 3D kỹ thuật số trường nhìn 180°