Agilex_LIMO COBOT

Model: LIMO COBOT

Hãng sản xuất: Agilex – Trung Quốc

Ứng dụng: LIMO COBOT là nền tảng rô bốt di động ROS tích hợp cánh tay rô bốt, giải pháp lý tưởng cho giáo dục và đào tạo.