Agilex_SCOUT MINI R&D KIT

Model: Scout Mini R&D Kit

Hãng sản xuất: Agilex – Trung Quốc

Ứng dụng: Nền tảng rôbốt di động với camera đo sâu và Lidar 360° cùng khả năng tích hợp thêm các cảm biến khác.