Ouster_Cảm biến lidar 3D OS2

Model: OS2

Hãng sản xuất: Ouster – Mỹ

Ứng dụng: Cảm biến lidar 3D kỹ thuật số tầm xa