Ouster_Cảm biến lidar 3D OS1

Model: OS1

Hãng sản xuất: Ouster – Mỹ

Ứng dụng: Cảm biến lidar 3D kỹ thuật số dải trung