Ouster_Cảm biến lidar 3D OS0

Model: OS0

Hãng sản xuất: Ouster – Mỹ

Ứng dụng: Cảm biến lidar 3D dải gần kỹ thuật số với trường nhìn dọc 90°